5.สนามกอล์ฟ ร.8

ที่ตั้ง : ค่ายสีหราชเดโชไชย 383 หมู่ที่ 23 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

โทรศัพท์ 08-1954-6736, 0-4323-9807

นามกอล์ฟกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชยจังหวัดทหารบกขอนแก่น 


ที่ตั้ง : ค่ายสีหราชเดโชไชย 383 หมู่ที่ 23 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

โทรศัพท์ 08-1954-6736, 0-4323-9807 

ขนาดสนาม : 18 หลุม พาร์ 72 ระยะ 6,242 หลา

ผู้ออกแบบสนาม : พลเอกสมพร เติมทองไชย, พันเอกเถกิง ดาษดา และนายประสิทธิ์ คำชาลี 

อัตราค่าบริการ 

1. ข้าราชการทหาร, เยาวชน 60 บาท 

2. สมาชิกสนาม 90 บาท 

3. บุคคลทั่วไป 

- วันราชการ 250 บาท (หลังเวลา 15.00 น. 100 บาท) 

- วันหยุด 470 บาท (หลังเวลา 15.00 น. 120 บาท) 
 

[HOME]