4.สนามกอล์ฟ ศรีบริรักษ์

343 หมู่ 15 ตำบล ท่าพระ อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์   043-306059, 081-7688541, 083-4045511 
โทรสาร    043-261000
email:    info @sriburirukgolfclub.com

อัตราค่าบริการ
 วันปกติ
  บุคคลทั่วไป 120.- บาท/ 18 หลุม
  สมาชิก 100.- บาท/ 18 หลุม
  ข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตร(ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก) 110.- บาท/ 18 หลุม
     
 วันหยุดราชการ
  บุคคลทั่วไป 270.- บาท/ 18 หลุม
  สมาชิก 220.- บาท/ 18 หลุม
  ข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตร(ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก) 140.- บาท/ 18 หลุม
     
 อัตรา Caddy Fee
  90.- บาท/ 9 หลุม  
  180.- บาท/ 18 หลุม  
     
     
 
  • หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและเยาวชน อัตราเท่าสมาชิก
  • ออกรอบ 9 หลุมครึ่งราคา, ออกรอบเกิน 18 หลุมในวันเดียวกัน ไม่ต้องจ่าย Green Feeเพิ่ม (จ่ายเฉพาะค่า Caddy Fee )

[HOME]