เกี่ยวกับชมรม

"ชมรมกอล์ฟ สโมสรข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการรวมกันของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน และเกษียณอายุราชการแล้ว รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบในกีฬากอล์ฟ ปัจจุบันมีสมาชิกอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการอยู่พอสมควร โดยชมรมพยายามจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาเทคนิค ทักษะการเล่นกอล์ฟแก่สมาชิกอยู่ตลอด โดยมีสมาชิกที่มีฝีมือดี ระดับมืออาชีพ เป็นผู้ให้คำแนะนำ"

ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ชื่นชอบกีฬากอล์ฟสมัครเป็นสมาชิกชมรมกอล์ฟ สโมสรข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งใบสมัครของท่านที่ thawat@lkku.ac.th

ใบสมัครสมาชิกชมรม

ติดต่อชมรม ที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.043-348980 ภายใน 44527

[HOME]